Kameraövervakning Stockholm

MANISON Security är en märkesoberoende leverantör

Vi arbetar med de flesta fabrikaten som finns på marknaden.

Tack vare den breda kompetensen kan vi utan större utmaningar ta över anläggningar från någon av våra konkurrent. Kameraövervakning Stockholm

Det finns många olika modeller, fabrikat på marknaden avseende övervakningskameror, mjukvaror. Vårt mål vid varje projektering är att säkerställa syftet med övervakningen. När detta är klarlagt ser vi till att välja rätt kamera/kameror, mjukvara för att på bästa
möjliga sätt uppnå syftet.

Trots att vi är en märkesoberoende aktör och kan hantera de flesta fabrikaten på marknaden har vi självklart ett par fabrikat som vi gärna arbetar med om vi själva får välja.

Dessa fabrikat har vi valt ut för att de har bra kvalitet, uppfyller syftet i 99% av fallen
och mjukvarorna uppfattas av våra kunder som lätta att handha.

99.png

99%

Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder med de åtgärder som måste vidtas.

Har företaget problem med skadegörelse ska vi se till att skadegörelsen minskar, har företaget problem med stölder ska vi se till att stölderna minskar, har företaget problem med otrygg personal ska vi se till att personalen känner sig tryggare. Att vi t ex installerar kameraövervakning bundlat ihop med någon av våra visuella tjänster, passersystem eller inbrottslarm är sekundärt för oss. Det innebär att vårt fokus inte ligger på tekniken eller tjänsten utan på det huvudsakliga syftet som vi ska uppnå.