Larm Stockholm

MANISON Security är en märkesoberoende leverantör

Vi arbetar med de flesta fabrikaten som finns på marknaden.

Tack vare den breda kompetensen kan vi utan större utmaningar ta över anläggningar från någon av våra konkurrent. Larm Stockholm

Vid projektering av larm säkerställer vi alltid om det finns något krav från t ex ett försäkringsbolag. Finns det inga specifika krav skapar vi alltid en anläggning som uppfyller en rimlig nivå, standard och som är lätt att använda för er som kund. Vår erfarenhet är att ingen vill komma först på morgonen för att larma av. Ingen vill gå sist för att larma på. Orsaken till det är att många personer tycker att det är krångligt och rädda för att larmet ska gå igång och resurser i from av väktare kommer ut till platsen.

Denna oro har vi genom våra lösningar sett till att ta bort.

Trots att vi är en märkesoberoende aktör och kan hantera de flesta fabrikaten på marknaden har vi självklart ett par fabrikat som vi gärna arbetar med om vi själva får välja.

Dessa fabrikat har vi valt ut för att de har bra kvalitet, kunder uppfattar dem som
lätta att handha och de uppfyller 99% av de behov, krav som vi måste uppfylla hos våra kunder.

99.png

99%

Vårt mål är alltid att hjälpa våra kunder med de åtgärder som måste vidtas.

Har företaget problem med skadegörelse ska vi se till att skadegörelsen minskar, har företaget problem med stölder ska vi se till att stölderna minskar, har företaget problem med otrygg personal ska vi se till att personalen känner sig tryggare. Att vi t ex installerar inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning bundlat ihop med någon av våra visuella tjänster är sekundärt för oss. Det innebär att vårt fokus inte ligger på tekniken eller tjänsten utan på det huvudsakliga syftet som vi ska uppnå.