Visuella tjänster Stockholm

MANISON Security har control 
centret öppet dygnet runt 

 

Vi är en av få säkerhetsleverantörer som har ett eget dygnet runt bemannat Control Center. Tack vare vårt Control Center kan vi erbjuda ett antal visuella tjänster som gör bevakningen av platsen mer effektiv.

Vår erfarenhet är att många företag köper in olika typer av säkerhetstjänster som går till en larmcentral. Vid t ex utlöst larm skickas en väktare ut som i det flesta fall konstaterar att det inte finns något avvikande att rapportera eller att buset sedan länge är borta. För denna utryckning debiterar bevakningsföretaget x antal kronor, varje gång.

Vi sticker ut hakan och säger att om man abonnerar på någon av våra visuella tjänster finns det inget behov av att ha ett avtal med ett bevakningsföretag.

Vi presenterar en fast månadsdebitering för den visuella tjänsten och ni slipper den rörliga kostnader för ryck som bevakningsföretagen gärna debiterar. Samma sak gäller för rondering. Finns ingen anledning att betala för att en väktare som
kommer och ronderar en eller flera gånger per natt. Övervakningskamerorna är alltid aktiva och uppmärksammar någon av våra operatörer t ex ett avvikande beteende på en person som rör sig på platsen vidtas nödvändiga åtgärder.

Förutom att vi t ex iakttar avvikande beteenden på personer eller fordon som rör sig på platsen vidtar vi även nödvändiga åtgärder enligt överenskommelse om det föreligger risk för skada eller olycka.