top of page
säkerhetslösningar stockholm

Hållbarhet

Vi vill ha tydliga och transparenta processer och strategier. Det förenklar för våra anställda, kunder, leverantörer och andra intressenter att se vad vi står för och hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor.

Vår värdegrund omfattar helheten, och därmed även hållbarhetsarbetet. Följande ledord vägleder oss i små och stora beslut:

  • motivation

  • ambition

  • nr 1

  • nspiration

  • samarbete

  • orädda

  • nytänk

​Utöver värdegrunden finns flera processer och dokument som specifikt stöder hållbarhetsarbetet: ID06, Auktorisation som bevakningsföretag samt policyer för miljö, kvalitet och personal. I vissa delar av vår verksamhet har vi en direkt påverkansmöjlighet gällande både miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Det gäller följande tre fokusområden:

Fokusområde 1: Återanvändning av komponenter

Vissa uppdrag innebär tillfälliga lösningar, till exempel övervakningssystem för byggplatser. Vi strävar efter att återanvända komponenter i så hög grad som möjligt. På så sätt ökar vi komponenternas livslängd och minskar materialåtgången för nyproduktion.

Fokusområde 2. Återvinning av material från uttjänta komponenter

Demonterade och kasserade komponenter – kablar, kortläsare och bevakningskameror – tas tillvara genom materialåtervinning.

Fokusområde 3. Control Center

Vårt Control Center med fjärrövervakning minimerar transporter för både bevakning och utryckningar. Samtidigt som övervakningen förbättras minskar det utsläppet av växthusgaser.

bottom of page