top of page
Visuella tjänster Stockholm

Manison Security har koll dygnet runt

Vårt eget Control Center är alltid bemannat.

Övervakning 24/7

Ett kamerasystem med ständig bemanning ersätter rutinmässig rondering och direktkopplat larm. Vi håller koll hela tiden och ni slipper betala för onödiga utryckningar.

Många företag anlitar bevakningsföretag för återkommande rondering. Bevakning sker då endast momentant och den som vill kan lätt kartlägga väktarens tidtabell. Som tillägg finns ett direktkopplat larm, så att en väktare rycker ut direkt då larmet går. Många gånger är det falsklarm, inget avvikande finns att rapportera. När det väl är skarpt läge kommer väktaren ofta för sent, och kan varken se vad som händer eller ingripa. Kunden får betala för varje utryckning, oavsett om den behövs eller gör någon nytta.

Som en av få säkerhetsleverantörer har vi ett eget dygnet-runt-bemannat Control Center. Istället för korta ronderingsbesök kan våra operatörer ha visuell koll hela tiden. Övervakningskamerorna är alltid aktiva. När något avviker, som att personer eller fordon rör
sig, uppmärksammas det direkt. Med hjälp av flera kameror kan operatören genast överblicka läget och bedöma behovet av utryckning.

Kontroll – både på plats och på kostnaderna

Hos oss betalar ni en fast månadskostnad för ständig övervakning. Ni får en kompetent och erfaren bedömning när larmet går, eller till och med ännu tidigare, om något avviker från det normala. Ni slipper ifrån onödiga utryckningar – och ni slipper betala för dem!

Ni kan kontakta Control Center för support när som helst, dygnet runt. Vi ser det som självklart att ständigt kunna leverera snabb, proffsig och effektiv service oavsett tiden på dygnet.

Befintlig eller ny utrustning

Vi hjälper många av våra kunder att utforma rätt säkerhetslösning från början. Men en hel del har redan en fullt fungerande utrustning. Vår breda tekniska kompetens och erfarenhet av många olika system underlättar för att starta upp samarbetet: ansluta och underhålla utrustningen och möjliggöra uppgradering till kontinuerlig övervakning.

bottom of page