top of page
Passersystem Stockholm

Manison Security – en märkesoberoende leverantör

Vi arbetar med många fabrikat och produkter inom passersystem.

Teknik är en del av lösningen, men passersystem måste också vara lätta att lära sig och smidiga att använda.

Elektroniskt dörrlås

Det finns många olika fabrikat och tekniska lösningar på marknaden för passersystem. Vi har djup och bred teknisk kunskap, men utgångspunkten är alltid era förutsättningar och utmaningar. Vi lyssnar in er och väljer lösningar som både tillgodoser era behov och som är lätta och smidiga att hantera i vardagen.

Teknisk funktion är ett perspektiv av lösningen, men det handlar också om hanterbarhet och användargränssnitt.

Som märkesoberoende aktör kan vi utgå helt från era behov och önskemål. Vi hanterar de flesta fabrikat på marknaden, även om erfarenheten har gett oss vissa favoriter. Det är utrustning som verkligen håller vad den lovar och levererar högsta tekniska kvalitet.
Dessutom är mjukvaran lätt att hantera – det gör er vardag enklare.

Vi lär känna er och platsen

Vi tar ansvar hela vägen – från analys, via projektering och installation till driftsättning. Och gärna även därefter – om ni väljer det.

Er kunskap är viktig: när vi besöker fastigheten ställer vi massor av frågor. Vi behöver veta hur ni använder lokalerna och hur människor rör sig. Vi undersöker både lokalerna och omgivningen med vårt säkerhetsperspektiv.
 
Denna kunskap lägger grunden för att utforma systemet. Vi ritar och beskriver den lösning som är rätt för er och diskuterar den tillsammans. Efter beställning tar vi hand om montering, driftsättning och testning. Ert godkännande signalerar färdig leverans, och vi hoppas förstås att samarbetet fortsätter med vår helhetslösning för övervakning.

bottom of page