top of page
Kameraövervakning Stockholm

Manison Security – en märkesoberoende leverantör

Vi arbetar med många produkter och fabrikat inom kamerabevakning.

Vårt främsta fokus är inte tekniken – det är att säkerställa syftet med bevakningen.

Image by Arno Senoner

Utbudet inom bevakningskameror och mjukvara är enorm och marknaden erbjuder en rad olika fabrikat, modeller och tekniska lösningar.

På Manison Security är du i centrum för vår service. Därför har vi utvecklat ett unikt tillvägagångssätt - med fokus på dig och dina behov av säkerhet och trygghet. Vi skapar personliga, skräddarsydda lösningar för att förbättra din säkerhetssituation. För först då kan du fokusera på att göra det du är bäst på: driva ditt företag eller din verksamhet utan att behöva oroa dig för resten.

Från behovsanalys till färdigt system

Vi tar ansvar hela vägen till färdigt system, och – om ni vill – även därefter.

Först besöker vi er och ställer vi massor av frågor. Vi behöver förstå platsen: hur byggnader används över dygnet, hur människor rör sig i dem och om ni upplever att vissa delområden är mer utsatta än andra.

Er och vår kunskap tillsammans blir indata till projekteringen. Vi ritar och beskriver den rätta lösningen för er. Efter eventuella justeringar tar vi nästa steg med beställning och montering av utrustningen. Leveransen är klar först när systemet är driftsatt, testat och godkänt av er. Om ni väljer en helhetslösning med dygnet-runt-övervakning startar vi upp den tjänsten så att vi har tydliga rutiner och kontaktvägar. Då blir lösningen optimalt säker och effektiv.

bottom of page