top of page
Visuella tjänster Stockholm

Manison Security har koll dygnet runt

Vårt eget Control Center är alltid bemannat.

Övervakning 24/7

På Manison Security är vår kontrollcentral ständigt bemannad. Vi ser med egna ögon om något händer i dina lokaler och ingriper på lämpligt sätt. Detta tillvägagångssätt minskar inte bara antalet falska larm, utan säkerställer också att lämplig och effektiv hjälp ges till människor i nöd, eftersom vi kan reagera snabbare än patrullperioder.

Befintlig eller ny utrustning

Vi hjälper många av våra kunder att utforma rätt säkerhetslösning från början. Men en hel del har redan en fullt fungerande utrustning. Vår breda tekniska kompetens och erfarenhet av många olika system underlättar för att starta upp samarbetet: ansluta och underhålla utrustningen och möjliggöra uppgradering till kontinuerlig övervakning.

bottom of page