top of page
Larm Stockholm

Manison Security – en märkesoberoende larmleverantör

Vi arbetar med många fabrikat och produkter inom fastighetslarm.

Genomtänkta lösningar skapar trygghet och gör det smidigt att larma av och på.

Säkerhetslarm

Marknaden för larmsystem är enorm. Vi har djup och bred teknisk kunskap inom alla typer av säkerhetslösningar, men utgångspunkten är alltid era förutsättningar och utmaningar.

Vår erfarenhet är att ingen vill komma först på morgonen för att larma av. Ingen vill gå sist för att larma på. Orsaken är att systemen upplevs krångliga och gör människor rädda för att orsaka falsklarm med dyr utryckning.

Teknisk funktion är därmed en del av en larmlösning, men hanterbarhet och
användargränssnitt är också mycket viktiga faktorer för att helheten ska bli bra.

Eftersom vi inte är bundna till några särskilda fabrikat, kan vi utgå från era behov och önskemål. Vi har kunskap och kan hantera många olika fabrikat och vet vad som skiljer dem åt. Vi vet också vilken utrustning som håller vad den lovar och som är smidig att använda – varje dag.

Kunskap formar lösningen

Vi tar ansvar hela vägen – från analys, via projektering och installation till driftsättning. Och gärna även därefter.

Er kunskap är viktig: vi besöker er på plats och ställer massor av frågor för att kartlägga behov och förutsättningar. Vi behöver veta hur människor rör sig in och ut ur, inom och mellan byggnader och hur det varierar över dygnet. Dessutom kan ert försäkringsbolag ställa krav. Vi lär känna både er och platsen.

Kunskapen blir indata när vi projekterar: vi ritar och beskriver den lösning som är rätt för era behov och gör ett förslag. När vi gjort affär monterar vi och driftsätter utrustningen, , men leveransen är klar först när ni har godkänt den. Förhoppningsvis fortsätter vi med ett löpande samarbete kring övervakningstjänster. Vi ser till att komma igång snabbt med tydliga rutiner och kontaktvägar – för optimal säkerhet och effektivitet.

bottom of page