top of page
Kameraövervakning Stockholm

Manison Security – en märkesoberoende leverantör

Vi arbetar med många produkter och fabrikat inom kamerabevakning.

Vårt främsta fokus är inte tekniken – det är att säkerställa syftet med bevakningen.

Utbudet inom bevakningskameror och mjukvara är enorm och marknaden erbjuder en rad olika fabrikat, modeller och tekniska lösningar.

Image by Arno Senoner

Vi har djup och bred teknisk kunskap, men utgångspunkten är alltid era förutsättningar och utmaningar. Rätt val av utrustning ser till exempel annorlunda ut om huvudproblemet är skadegörelse än om det är stölder eller otrygghet för personal eller boende.

Först när syftet är klarlagt kan vi välja en lösning som bidrar till att uppnå önskad effekt.

En del av lösningen handlar om teknik. Som märkesoberoende aktör kan vi utgå helt från era behov och önskemål. Vi kan hantera de flesta fabrikat på marknaden, men vår erfarenhet har gett oss vissa favoriter. Det är utrustning som verkligen håller vad den lovar och levererar högsta tekniska kvalitet. Mjukvaran är lätt att hantera för kunden – en viktig faktor i den löpande driften.

Från behovsanalys till färdigt system

Vi tar ansvar hela vägen till färdigt system, och – om ni vill – även därefter.

Först besöker vi er och ställer vi massor av frågor. Vi behöver förstå platsen: hur byggnader används över dygnet, hur människor rör sig i dem och om ni upplever att vissa delområden är mer utsatta än andra.

Er och vår kunskap tillsammans blir indata till projekteringen. Vi ritar och beskriver den rätta lösningen för er. Efter eventuella justeringar tar vi nästa steg med beställning och montering av utrustningen. Leveransen är klar först när systemet är driftsatt, testat och godkänt av er. Om ni väljer en helhetslösning med dygnet-runt-övervakning startar vi upp den tjänsten så att vi har tydliga rutiner och kontaktvägar. Då blir lösningen optimalt säker och effektiv.

bottom of page