top of page
Manison Security

Integritetspolicy

Säkerhet är ju vår vardag. Det gäller även då vi hanterar uppgifter om dig som kund eller intressent till oss, till exempel som besökare på webbplatsen.

Det kan handla om bland annat följande uppgifter:

Person- och kontaktuppgifter

Information om hur du interagerar med oss på webben och i digital kommunikation. Det sker till exempel då du samtycker till att vi får lägga till cookies, som följer ditt beteende.

Enhetsinformation som IP-adress, operativsystem, plattform etc.

Uppgifter du lämnar om vilka förutsättningar och behov du har gällande våra produkter och tjänster.

Vår dataskyddspolicy beskriver hur vi kan komma att använda uppgifterna och hur vi lagrar, använder och gallrar dem.

Dataskyddspolicy
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Nedan finner du några exempel på detta:

Person och kontaktinformation som namn, e-postadress, befattning, telefonnummer och företagsnamn.

Information om hur du interagerar med oss på webben och i digital kommunikation genom att använda vår webbplats, hur du nådde och lämnade vår webbplats.

Enhetsinformation som IP-adress, operativsystem, plattform etc.

När du besöker vår webbplats samtycker du till att vi lägger både förstaparts- och tredjepartscookies på din dator. Cookies följer dig och ditt surfbeteende i syfte att kunna erbjuda dig marknadsföring som baseras på ditt beteende.

Information du lämnar ifrån dig vid kontakt med oss via webben, telefon eller e-post som rör vilka förutsättningar och behov du har av våra produkter och tjänster.

Vi uppdaterar dina uppgifter från andra offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla en god registervård.

18410 [Converted].png
Vad gör vi med informationen?

All information används för att tillhandahålla, utföra och förbättra vårt arbete och dina möjligheter att ta del av dessa. Detta görs primärt genom att sända ut information i olika kanaler om nyheter, erbjudanden, inbjudan till seminarier och för att kunna kommunicera relevant med dig i olika sammanhang.

 

Om du inte önskar ta del av mer information från oss via e-post, kan du när som helst avregistrera dig genom länken i sidfoten i e-postmeddelandet.

Vilka delar vi informationen med?

Vi överlåter aldrig ditt persondata till tredje part. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller samarbetspartners för utförandet av våra åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till oss ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilka produkter och tjänster du hyr eller investerat i samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer vi att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Då vi använder oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Hur länge spar vi dina uppgifter?

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifterna inte bevaras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Företaget kommer lagra dina personuppgifter så länge du är kund eller partner till oss.

Hur länge spar vi dina uppgifter?

Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med korrekt skyddsnivå vid överföring till eller delning med utvalda tredje parter.


Vid incident i vår datasäkerhet som kan leda till obehörig åtkomst av personuppgifter anmäls detta till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar. De registrerade informeras i det fall det finns risk för kränkning av deras rättigheter.


Företaget kan komma att lämna över nödvändig information till myndigheter som t ex polis, Skatteverket eller andra myndigheter om vi blir skyldiga till det enligt lag.


Företaget kan komma att lämna över nödvändig information till myndigheter som t ex polis, Skatteverket eller andra myndigheter om vi blir skyldiga till det enligt lag.


Alla uppgifter kommer att behandlas inom EU/ESS-området.


Om du önskar att vi raderar dina uppgifter skickar du ett mail till dataskyddsombud@manisonsecurity.se

bottom of page